Planlagd tomtmark finns enbart i Långeboda samhälle.

Utöver redan existerande hus rekommenderar bygdeföreningen att ta kontakt med markägare om man vill bygga nytt hus. Många lämpliga platser finns i hela församlingen.

För frågor kontakta Ringamåla Bygdekommité (kontaktuppgifter för denna förening hittar du under fliken Föreningar)