Ringamåla hembygdsförening har funnits sedan 1957 och har idag cirka 173 medlemmar. Föreningens mål med sin verksamhet har sin grund i att bevara det kulturarv vi givits.

Att föreningen är verksam i äldre byggnader och har sitt museum är föreningens bidrag till att bevara det gamla, samt att kunna föra kunskapen vidare till kommande generationer.

Ringamåla hembygdsförening verkar för att bevara dåtiden i nutiden.

 

Program och aktiviteter under 2024

Söndagsprogram 2024

Projekt under 2019-24

Projekt under 2018

Stadgar

 

Bli medlem

Ni kan stödja vår förening genom att bli medlem

Alla medlemmar är välkomna till våra arrangemang och om intresse finns så får man gärna hjälpa till med det man är intresserad av.

Avgiften är endast 100 kr. Sätts in på bankgiro 378-6548. Glöm inte att ange eller meddela namn, mailadress och postadress.

 

Webbinarier

Sveriges Hembygdsförbund erbjuder en rad webbinarier med syfte att inspirera och sprida kunskap. Dessa är gratis för medlemmar i hembygdsföreningar.

Webbinarierna hittar du på Sveriges Hembygdsförbunds hemsida:

 

Nissagården

nissagrden
Nissagården, en gård med anor från 1800-talet i Slänsmåla.

På Nissagården finns möjligheter att besöka museet med gamla föremål knutna till bygden. Under juli-augusti är det ibland öppet hus i Nissagården och hembygsföreningen anordnar tipsrunda en del söndagar under juli månad, där besökarna även erbjudas möjligheten att köpa fika med hembakade kakor. Under söndagarna med tipsrunda erbjuds ibland även musikunderhållning och försäljning av hantverk. Se program med tider ovan.

Nissagården är handikappanpassad.

 Vill ni hyra Nissagården? Kontakta i så fall Claire Sjöström. Telefonnr se nedan.

Adress till Nissagården: Slänsmålavägen 308, 376 92 Svängsta.

 Bokningslista

Vaktmästare på Nissagården

 

Öjamålastugan

hembygdsstugan
Ringamåla hembygdsförening äger även Öjamålastugan belägen i Öjamåla. Även kallad "Kâlla- Haukene Stuan".

Här kan du läsa mer om Kalla Haukene Stuan
Stugan kan öppnas för visning enligt överenskommelse.

Andra aktiviteter Ringamåla Hembygsförening kan erbjuda:

  • Valborgsfirande i Nissagården
  • Ringamåladagen
  • Midsommarfirande, Ringamåla idrottsplats

För mer info om föreningen och dess aktiviteter kontakta följande:

  • Ordförande: Claire Sjöström, 0701 420620
  • Kassör: Anna Svensson, 0709 571953

 

Ytterligare information om föreningen och då speciellt om alla torpinventeringar hittar du på Sveriges Hembygdsförbunds hemsida:

 

Julius Mattsson - Skrifter om skog, jordbruk, fiske, skola, etc.:

0 Ingress

1 Anteckningar om skogsskiftet

2 Regler för att främja kärnfurans uppkomst

3 Brunröta i gran

4 Skadegörare å skogen

5 Om kolning och tjärbränning

6 Hur ett svedjeland bäst borde skötas enligt vad de gammle lärde

7 Jordbruksskötsel och levnadsförhållanden förr och nu i Öjamåla by

8 En skola för 60-70 år sedan

9 Skog

10 Linberedning

11 Anteckningar om jakt och vad jag själv minns därav

12 Skogsmården

13 Minnen från fiske

14 Några anteckningar över forna berättelser och tilldragelser

 

Information, artiklar och protokoll:

Protokoll styrelsemöte 2024-06-12

Protokoll styrelsemöte 2024-05-15

Protokoll styrelsemöte 2024-04-17

Protokoll Årsmöte 2024-03-17

Protokoll styrelsemöte 2024-02-15

Protokoll styrelsemöte 2023-12-14

Landsbygdsrådsmöte 2023-11-30, Noteringar

Protokoll styrelsemöte 2023-10-26

Landsbygdsrådsmöte 2023-10-12, Noteringar

Protokoll styrelsemöte 2023-09-21

Landsbygdsrådsmöte 2023-08-24, Noteringar

Protokoll styrelsemöte 2023-08-21

Protokoll styrelsemöte 2023-07-17

Protokoll möte 2023-06-27

Landsbygdsrådsmöte 2023-06-15, Noteringar

Protokoll möte 2023-06-10

Protokoll styrelsemöte 2023-04-15

Landsbygdsrådsmöte 2023-04-13, Noteringar

Protokoll Årsmöte 2023-03-05

Protokoll styrelsemöte 2023-02-15

Protokoll styrelsemöte 2023-01-25

Landsbygdsrådsmöte 2022-12-01, Noteringar

Kommunalt vägmöte enskilad vägar, Noteringar

Vägkarta över kommunens enskilda vägar

Protokoll styrelsemöte 2022-11-24

Landsbygdsrådsmöte 2022-11-03, Noteringar

Protokoll styrelsemöte 2022-10-19

Landsbygdsrådsmöte 2022-10-06, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2022-09-01, Noteringar

Protokoll styrelsemöte 2022-09-13

Protokoll medlemsmöte 2022-09-13

Protokoll styrelsemöte 2022-08-16

Protokoll möte Ringamåladagen 2022-07-12

Protokoll styrelsemöte 2022-06-28

Protokoll styrelsemöte 2022-05-21

Protokoll styrelsemöte 2022-04-23

Landsbygdsrådsmöte 2022-04-07, Noteringar

Protokoll styrelsemöte 2022-04-04

Protokoll Årsmöte 2022-04-03

Protokoll styrelsemöte 2022-03-06

Protokoll styrelsemöte 2022-03-01

Protokoll styrelsemöte 2021-10-17

Protokoll styrelsemöte 2021-08-07

Protokoll styrelsemöte 2021-06-20

Protokoll Årsmöte 2021-06-20

Protokoll 2020-11-19

Protokoll 2020-05-14

Protokoll 2020-03-03

Protokoll 2019-10-14

Protokoll 2019-06-12

Protokoll 2019-04-14

Protokoll 2019-01-12

Protokoll 2018-10-26

Protokoll 2018-10-04

Protokoll 2018-06-14

Protokoll årsmöte 2018-04-02

Protokoll 2018-02-20

Protokoll 2017-10-26

Protokoll 2017-06-12

Protokoll årsmöte 2017-03-26

Protokoll 2017-03-16

Byavandring Knaggelid 2017-05-14

Protokoll 2016-11-15

Protokoll 2016-06-16

Byavandring Öjamåla 2016-05-08

Båtsmän i Öjamåla 1685-1897

Protokoll 2016-04-03

Verksamhetsberättelse 2015

Byavandring Svansjömåla 2013-05-11

 

Inventarier:

282 Kopparbunkar

301 Köksspis