OBS Ringamåla Bygdekommitté avvecklades våren 2022.
Föreningen har slagits samman med Ringamåla Hembygdsförening som numera har ansvar för de uppgifter som Bygdekommittén hade.

Bygdekommittén har enligt de stadgar som togs fram för några år sedan följande ändamål: Föreningens syfte och mål skall vara att tillvarataga Ringamålabygdens intressen och främja bygdens utveckling.
Detta gör vi genom att vara ett ideellt, politiskt obundet sammanhållande organ, en "paraplyorganisation" för bygdens föreningsliv.
Även privatpersoner utan föreningsanknytning är hjärtligt välkomna att delta i verksamheten.
Bygdekommittén ansvarar för gemensamma arrangemang som t.ex. Ringamåladagen.
Bygdekommittén är också en kontaktväg mot kommunen i frågor som rör vår bygd.
Ringamåla bygdekommitté är representerat i Karlshamns kommunbygderåd och kan bl.a. där framföra våra åsikter direkt till kommunens representanter.

 

Kontaktperson: Anton Berggren, 0733 146054

 

Stadgar:

Föreningens stadgar

 

Information, artiklar och protokoll:

Landsbygdsrådsmöte 2022-02-03, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2021-12-02, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2021-11-04, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2021-10-07, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2021-09-02, Noteringar

Protokoll årsmöte 2021-08-08

Landsbygdsrådsmöte 2021-06-02, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2021-05-06, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2021-04-07, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2021-03-04, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2021-02-04, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2020-09-03, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2020-06-04, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2020-03-05, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2020-02-06, Noteringar

Landsbygdsrådet verksamhetsberättelse 2019

Landsbygdsrådsmöte 2019-12-05, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2019-11-14, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2019-09-05, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2019-06-13, Noteringar

Mötesnoteringar 2019-06-03, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2019-05-02, Noteringar

Mötesnoteringar 2019-04-16, Midsommarplanering

Landsbygdsrådsmöte 2019-04-01, Noteringar

Protokoll Årsmöte 2019-03-04

Landsbygdsrådsmöte 2019-02-07, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2018-12-06, Noteringar

Uppföljningsmöte 2018-10-01, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2018-10-05, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2018-09-06, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2018-06-05, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2018-05-03, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2018-04-05, Noteringar

Protokoll Årsmöte 2018-03-05

Landsbygdsrådsmöte 2018-02-28, Noteringar

Bygdekommittemöte 2018-02-04, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2018-02-01, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2017-12-07, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2017-10-05, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2017-09-07, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2017-06-01, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2017-05-04, Noteringar

Nyhetsbrev Blekinge Landsbygdsråd maj 2017

Landsbygdsrådsmöte 2017-04-06, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2017-03-01, Noteringar

Protokoll Årsmöte 2016-03-30

Landsbygdsrådsmöte 2015-12-03, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2015-10-01, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2015-09-03, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2015-06-04, Noteringar

Möte Bygdekommitén 2015-05-27, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2015-05-05, Noteringar

Protokoll Årsmöte 2015-04-15

Landsbygdsrådsmöte 2015-04-09, Noteringar

Protokoll Årsmöte 2014-04-25

Möte Bygdekommitén 2013-09-25, Noteringar

Landsbygdsrådsmöte 2013-09-05, Noteringar

Protokoll Årsmöte 2013-04-24