För denna hemsida ansvarar Ringamåla Bygdekommitté tillsammans med de olika föreningarna i Ringamåla. Ansvarig i resp. förening hittar du under fliken Föreningar. Synpunkter eller material till hemsidan kan också lämnas till de personer som finns under "Kontakt" här till vänster.