Välkommen att fiska i den vackra Elmtasjön
Fiska i den vackra Elmtasjön som ligger strax öster om riksväg 29 ca 15 km norr om Asarum.
Fiskarterna är de ursprungliga: Huvudsakligen Gädda och Abborre.
Fiskekort kan köpas av Staffan Olsson Älmta tel. 0454 62058 el 0703 962058, Håkan Karlsson Askaremåla tel. 0766 269954.
Priset är 70 kr per person/dag, 300 kr per person/vecka, inkl. båt.
I anslutning till båtplatserna finns även grillplats.


Angle in the beautiful Elmtasjön
(sjö=lake) Which you can find east of R 29 about 15 km north of Asarum.
The fishes are the original species: mainly Pike and Perch.
The fichinglicense can be bought by: Staffan Olsson tel. 0454 62058 el 0703 962058, Håkan Karlsson tel. 0766 269954.
The price are 70 kr per person/day, 300 kr per person/week, including boat.
Place for grilling is located in connection with the boatplace.


Sportangeln Sie im schönen Elmtasjön
(sjö= see)  Die Arten der Fische sind die ursprünglichen, Hecht und Barch.
Die Fischkarten können bei Staffan Olsson tel 0454 62058 el 0703 962058, Håkan Karlsson tel. 0766 269954, gekauft werden.
Der Preis ist 70 kr pro person/pro tag, 300 kr pro person/pro woche, inklusive boot.
Einen Platz zum Grillen finden Sie beim Bootplatz