Ringamåla församling omfattar de nordvästra delarna av Karlshamns kommun.

Skogsmarken dominerar och några egentliga jordbruksområden finns inte, med undantag för trakterna kring Ekeryd. Ändå präglas landskapet av ljus och rymd.

Dalgångarna kring Mörrumsån och Mieån är riksbekanta. Dessutom finns det mer än 60 insjöar av varierande storlek.

Välkommen till Ringamåla!

Ringamålas naturliga förutsättningar för ett rikt friluftsliv medför goda möjligheter till bad, fiske och rena naturupplevelser.

De två sjöarna Ällhölen och Elmtasjön har iordninggjorda badplatser som även är lämpliga för små barn. I Elmtasjön och Öjasjön finns både båtar att hyra och möjlighet till fiske (fiskekort):

Staffan Olsson, tel 0454 620 58 (Elmtasjön)
K-E Karlsson, tel 0454 620 32 (Elmtasjön)
Thomas Pettersson, tel 0454 32 40 34 (Öjasjön)

Mer info och karta om Öjasjön: På Svenska On English
Mer info om Elmtasjön: Svenska, English or Deutsch