1881 blev Ringamåla egen kommun och två år senare invigdes Ringamåla kyrka. Kyrkan finns kvar, men kommunen upplöstes 1951 i samband med en sammanslagning mellan Ringamåla och Asarums kommuner. 1967 var det så dags igen och numera ingår såväl Asarum som Ringamåla i Karlshamns kommun.

I likhet med andra glesbygder har det skett stora förändringar också i Ringamåla. Kring sekelskiftet fanns här närmare 3000 innevånare. Gott om folk således - men ont om arbete och pengar. Detta medförde en tidstypisk utflyttning till USA, Tyskland och Danmark. Vid mitten av 1900-talet hade befolkningen mer än halverats.

Denna trend fortsatte fram till 1980-talet. Sedan dess har innevånarantalet visat små men minskande variationer och ligger idag runt 600.