Torsdagen den 25 april kl 19:00

Ringamåla Fiber - Årsmöte

I Bygdegården Högaböke. Poströstning möjlig. Se föreningens hemsida.