Hej och välkommen till Ringamåla skytteförening

Skytte är en sport som alla kan bedriva från 5år – 100 år

Ringamåla skytteförening är en gammal förening som startade 1902.
2008 utsågs föreningen till århundrades förening i Blekinge, denna utmärkelse är föreningen största händelse, i motiveringen framgår varför vi fick denna utmärkelse.

(I juryns motivering står bland annat att läsa att:
Totalt har klubben investerat mellan sex och sju miljoner kronor och det handlar till 90 procent om ideellt arbete. Ringamåla har idag landets förnämsta anläggning utanför militärt område”).
2008

Vi bedriver skytte i luftgevär samt korthåll kal 22 50m, Luftgevär är inomhus på 24 banor med elektronik, exakt som på  OS;WM;EM, utomhus skjuter vi på 50m och har 35 banor där vi har haft fler Svenska Mästerskap senast 2008.

Vår anläggning ligger utmed Gammal riksväg 29 mot Ringamåla Norra Hoka.
Vi har öppet flera dagar i veckan, och skjuter mellan kl 18-20.
Anläggningen hyrs också ut till företag och andra sällskap på bokning, något som har blivit mycket uppskattat är barnkalls med skytte.

Alla kan hitta oss på vår hemsida
WWW.rskf.se här finns allt vad ni behöver för att söka sig till oss.
Till vår skyttehall kan ni också ringa 0454/62150 vi har öppet under sommaren tisdagar mellan kl 18-20.

Mycket Välkommen till oss
Föreningen