Ringamåla Älgskötselområde är på ca 8500 hektar. Premiärdagen brukar ca 100 förväntansfulla jägare jaga älg och säsongen 2010/11 sköts 16 älgar. Utöver dessa har åtta älgar hittats döda eller skadade (avvilvats) under året. Området har i grova drag Småland som gräns i norr, Mörrumsån i väst från Småland till Svängsta, Mieån i öst och väg 29 i söder. Många jaktlag bedriver aktiv viltvård i form av bland annat foderhöjande åtgärder (spannmål, rotfrukter mm), utsättning av saltstenar och röjning. Gör ett besök på hemsidan för att läsa mer.

Egen hemsida: http://www.ringamala.eu/